I'm a Cheereoger

Cheeregoers Singapore Fan Club

Friday, April 10, 2009

把Moonkey带回来的你..

白信封。

紫,桃,黄,蓝,紫,桃,蓝,黄。

带来了它的消息。

:)

真的有被宠坏的嫌疑,我。

疯狂爱上的激动。

激动后萦绕着我的温度。暧暧。

~

连回家路上被楼上的人泼水都还会笑。 嘿嘿。

~

p.s. i usually check only during "breaks"

No comments:

Viwawa

Viwawa
I am a Viwawa player!