I'm a Cheereoger

Cheeregoers Singapore Fan Club

Tuesday, October 13, 2009

心是

矛盾的

理智窃窃的诉讼

感觉和谐的接受

铭心的数十秒

~~

心明明还是无力的,是累的。为何能隐约的感受到它的抖擞。

~~

你知道吗?听你说话。我只需要听你说话。
在你的声音中安全的让我害怕。

No comments:

Viwawa

Viwawa
I am a Viwawa player!